Om BG Business Guide

BG Business Guide AB är ett företag som bedriver konsultverksamhet inom Management konsult området, dvs hjälper företag med utveckling av dess verksamhet och organisation. Specialistområden är Strategiutveckling, Organisationsutveckling samt Projektledning/programledning.

BG Business Guide AB samarbetar också med andra konsultbolag i uppdrag hos kund om så krävs för att för på bästa sätt anpassa tjänsten till kundens behov.