Om Business Guide

BG Business Guide AB är ett företag som bedriver konsultverksamhet inom Management konsult området och Ledarutveckling, dvs hjälper företag med utveckling av dess verksamhet, organisation och medarbetare. Specialistområden är Strategiutveckling, Organisationsutveckling, Projektledning/programledning samt Ledarutveckling/Grupputveckling.

BG Business Guide AB samarbetar också med andra konsultbolag i uppdrag hos kund om så krävs för att för på bästa sätt anpassa våra tjänster till kundernas behov.

Kika in på våra Tjänster och Välkommen att kontakta oss!