Tjänster

Strategiutveckling

 • Utveckling av övergripande företagsstrategier
 • Utveckling av affärsstrategier för delar/enheter som t ex försäljningsstrategi, HR-strategi etc.

Organisationsutveckling

 • Utveckling av organisation/organisationsstruktur
 • Utveckling/förtydligande av roller och ansvar i organisationen
 • Change Management; dvs hur man får medarbetare att förstå och arbeta enligt fastställda roller och ansvar i organisationen
 • Processutveckling
 • Ledarutveckling och Grupputveckling (inom denna tjänst samarbetar BG Business Guide AB med andra leverantörer)

Projekt- och Programledning

 • Projektledning för enskilda projekt
 • Programledning för större program där flera olika projekt ingår

Ledarutveckling/Grupputveckling

 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledarutveckling

HR Support

Många företag utan egen personalavdelning, eller med begränsade HR resurser, kan ibland behöva hyra in en HR resurs. Vi hjälper ditt företag med insatser vid dessa tillfällen. Kort- eller långsiktiga, strategiska eller operativa, när du behöver Rekrytera, Behålla eller Omställa / Avveckla personal.

Exempel på aktiviteter kan vara:

REKRYTERA
Rekrytering, Bemanningsplanering

BEHÅLLA
Talent Management exv. Medarbetarsamtal och Ersättarplanering. Lön & anställningsvillkor,
Arbetsrätt och Förhandling, Personalutveckling samt Rehabilitering

OMSTÄLLNING / AVVECKLING
Arbetsbrist, Omställning av personal, Insourcing/Outsourcing och Övergång av verksamhet och HR Due Dilligence exv. inför övertagande av verksamheter.

Ett annat alternativ kan vara att under en tid HYRA EN PERSONALCHEF eller på timbasis per månad, för fast pris, ha en egen HR KONSULT TILLGÄNGLIG FÖR KONSULTATION, bara att lyfta luren!

Kontakta oss så diskuterar vi hur vi bäst kan stötta ditt företag med HR kompetens!